TBU Publications
Repository of TBU Publications

Pracovní potenciál starších pracovníků: jak personalisté mohou přispět k jeho rozvoji?

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
GREGAR, Aleš, Ivana PEJŘOVÁ a Petr KLÍMEK. Pracovní potenciál starších pracovníků: jak personalisté mohou přispět k jeho rozvoji?. In: Psychologie práce a organizace 2015 [online]. Prague: MATFYZPRESS Publishing House, 2015, s. 95-102. [cit. 2023-09-28]. Dostupné z: http://kpskonference.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/87/2016/01/Psychologie-prace-2015-text.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles