Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The Historical Heritage of Tomas Bata as an Incitement for Application of Creativity in Marketing

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
SOUKALOVÁ, Radomila a Marcela GÖTTLICHOVÁ. The Historical Heritage of Tomas Bata as an Incitement for Application of Creativity in Marketing. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management [online]. Madrid: Elsevier Science B.V., 2015, s. 342-349. [cit. 2021-08-04]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012690.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International