Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Debt relief of natural persons and the rate of satisfaction of their creditors in the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PASEKOVÁ, Marie, Zuzana FIŠEROVÁ, Zuzana CRHOVÁ a Dagmar BAŘINOVÁ. Debt relief of natural persons and the rate of satisfaction of their creditors in the Czech Republic. Business: Theory and Practice [online]. 2015, vol. 16, iss. 2, s. 185-194. [cit. 2021-07-25]. ISSN 1648-0627. Dostupné z: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=285050.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International