Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Differences in innovativeness and risk-taking between microenterprises and SMEs: Czech Republic case study

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KOZUBÍKOVÁ, Ludmila. Differences in innovativeness and risk-taking between microenterprises and SMEs: Czech Republic case study. Actual Problems of Economics [online]. 2016, vol. 177, iss. 3, s. 167-177. [cit. 2021-01-24]. ISSN 1993-6788. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1781553740?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 2.0 Generic Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 2.0 Generic