Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Liquid chromatographic determination of polyphenenols in Czech beers during brewing proces

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
GANBAATAR, Chunsriimyatav, Vlastimil KUBÁŇ, Stanislav KRÁČMAR, Pavel VALÁŠEK, Miroslav FIŠERA a Ignác HOZA. Liquid chromatographic determination of polyphenenols in Czech beers during brewing proces. Potravinárstvo [online]. 2015, vol. 9, iss. 1, s. 24-30. [cit. 2024-06-19]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewArticle/421.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International