Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Corporate insolvency proceedings: A case of visegrad four

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CRHOVÁ, Zuzana, Zuzana FIŠEROVÁ a Marie PASEKOVÁ. Corporate insolvency proceedings: A case of visegrad four. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2016, vol. 64, iss. 1, s. 235-243. [cit. 2024-07-22]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2016064010235.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported