Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

SMEs growth in the Czech Republic: Some macroeconomic perspectives

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
OSAKWE, Christian Nedu, Nahanga VERTER, Věra BEČVÁŘOVÁ a Miloslava CHOVANCOVÁ. SMEs growth in the Czech Republic: Some macroeconomic perspectives. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2015, vol. 63, iss. 6, s. 2077-2084. [cit. 2021-06-15]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2015063062077.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International