TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro povrchovou úpravu plazmatem generovaným za normálního tlaku

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zařízení pro povrchovou úpravu plazmatem generovaným za normálního tlaku cs
dc.title Device for surface treatment by plasma generated under standard pressure en
dc.contributor.author Janíček, Miroslav
dc.contributor.author Grulich, Ondřej
dc.contributor.author Mráček, Aleš
dc.contributor.author Bureš, Pavel
dc.type patent
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2069700&lan=cs
dc.description.abstract Zařízení je tvořeno pevným rámem (12) pro instalaci připojením k pásovému dopravníku (15) opatřeného uzemněnou deskou (16). Na pevném rámu (12) je posuvně uložen pohyblivý rám (9), k němuž je připojena vodivá deska s hroty, zavěšená ve vnitřním krytu z nevodivého materiál, přičemž závěs (Z) vnitřního krytu je vybaven subsystémem synchronizace výšky zavěšení desky s hroty s výškou profilu pod hroty procházejícího ošetřovaného materiálu. cs
dc.description.abstract In the present invention, there is disclosed a device consisting of a fixed frame (12) for installation by connection to a belt conveyor (15) provided with a grounded plate (16). A movable frame (9) is slidably mounted on the fixed frame (12) wherein an electrically conducting plate with tips and hung within an internal cover of electrically non-conducting material, is connected to said movable frame (9). The internal cover hinge (Z) is provided with a subsystem of synchronization of suspension of the plate with tips with the height of the profile of a treated material passing below the tips. en
utb.faculty University Institute
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005414
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871775!RIV15-TA0-28610___
utb.identifier.obdid 43871994
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:23Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:23Z
utb.identifier.upv1 2013-864
utb.identifier.upv2 304838
utb.identifier.mpt H 05 H 1/38
utb.date.registered 2013-11-08
utb.date.granted 2014-10-15
utb.patent.type B6
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Janíček, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Grulich, Ondřej
utb.contributor.internalauthor Mráček, Aleš
utb.contributor.internalauthor Bureš, Pavel
utb.date.patent-published 2014-11-26
utb.date.registration-published 2014-11-26
Find Full text

Files in this item

Show simple item record