TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro povrchovou úpravu plazmatem generovaným za normálního tlaku

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
JANÍČEK, Miroslav, Ondřej GRULICH, Aleš MRÁČEK a Pavel BUREŠ. Zařízení pro povrchovou úpravu plazmatem generovaným za normálního tlaku. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2013-864 B6. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2069700&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles