Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Zařízení pro povrchovou úpravu plazmatem generovaným za normálního tlaku

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
JANÍČEK, Miroslav, Ondřej GRULICH, Aleš MRÁČEK a Pavel BUREŠ. Zařízení pro povrchovou úpravu plazmatem generovaným za normálního tlaku. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2013-864 B6. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2069700&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články