Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Laboratorní zařízení pro leptání křemíkových waferů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
SMOLKA, Petr, Antonín MINAŘÍK, Magda RAFAJOVÁ a Eliška RAJNOHOVÁ. Laboratorní zařízení pro leptání křemíkových waferů. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2011-24820 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/24820.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články