TBU Publications
Repository of TBU Publications

Multikomponentní antimikrobiální přísada, zejména plastových směsí

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
KUŘITKA, Ivo, Pavel BAŽANT, Michal MACHOVSKÝ, Petr SÁHA, Vladimír SEDLAŘÍK a Adriana GREGOROVÁ. Multikomponentní antimikrobiální přísada, zejména plastových směsí. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2012-26553 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1859535&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles