TBU Publications
Repository of TBU Publications

Multikomponentní antimikrobiální přísada, zejména plastových směsí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Multikomponentní antimikrobiální přísada, zejména plastových směsí cs
dc.title Multicomponent antimicrobial additive, especially into plastics mixtures en
dc.contributor.author Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Bažant, Pavel
dc.contributor.author Machovský, Michal
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Gregorová, Adriana
dc.date.issued 2012-11-12
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1859535&lan=cs
dc.description.abstract Technické řešení se týká multikomponentní přísady, určené pro použití zejména jako antimikrobiální složka plastových směsí, ale vhodné i do papíru, ochranných nátěrů a kosmetických směsí. Podstata technického řešení spočívá v tom, že multikomponentní antimikrobiální přísada je tvořena nosičem na bázi biopolymeru, na němž jsou povrchově navázány částice Ag/ZnO o velikostech v řádu 0,1 až 10 μm v množství 0,01 až 50 hmotn. d. na 100 hmotn. d. nosiče. cs
dc.description.abstract Technical implementation deals with multicomponent additive as an antimicrobial additive for plastics, papers, protective paintings and cosmetic mixtures. The principle of technical implementation consists in the composition of the multicomponent additive. It is based on a biopolymer based carrier with immobilized Ag/ZnO particles on its surface (diameter 0.11 - 10 microns). Concentration of the particles is from 0.01 to 50 parts per 100 parts by mass of the carrier. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005380
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/12:43868323!RIV13-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43868421
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:12Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:12Z
utb.identifier.upv1 2012-26553
utb.identifier.upv2 24410
utb.identifier.mpt C 08 K 3/08, C 08 K 3/22, C 08 L 1/00, C 08 L 3/04, C 08 L 67/06, C 08 L 97/00, A 01 N 59/16
utb.date.registered 2012-08-16
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Kuřitka, Ivo
utb.contributor.internalauthor Bažant, Pavel
utb.contributor.internalauthor Machovský, Michal
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Sedlařík, Vladimír
utb.date.registration-published 2012-10-17
Find Full text

Files in this item

Show simple item record