Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
KYAS, Kamil, Zdeněk HOLÍK a Jakub ČERNÝ. Kotoučový nůž. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2012-26918 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/26918.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články