Show simple item record


dc.title Kotoučový nůž cs
dc.title Rotary shearing disk en
dc.contributor.author Kyas, Kamil
dc.contributor.author Holík, Zdeněk
dc.contributor.author Černý, Jakub
dc.date.issued 2012-12-17
utb.relation.issue 26918
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/26918
dc.description.abstract Inovativní řešení se týká kotoučového nože k řezání měkčených a elastických materiálů při obrábění, zejména materiálů, které jsou náchylné ke změně tvaru po vyjmutí z upínacího zařízení a kvality povrchu řezné plochy. Do značné míry umožňuje odstranit nedostatky a nevýhody k tomuto účelu dosud používaných kotoučových a pásových pil, jako jsou deformace povrchu v místě řezu, rozměrné a finančně nákladné zařízení. cs
dc.description.abstract Innovative solutions relates to the circular knife for cutting of flexible and elastic materials, namely materials which are prone to change shape upon removal from the clamping device and the surface quality of the cutting surfaces. To a considerable extent, it allows you to remove the shortcomings and disadvantages for this purpose hitherto used circular and band saws, such as surface deformation in the cutting or large and expensive equipment. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005375
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/13:43870535
utb.identifier.obdid 43870820
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:10Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:10Z
utb.identifier.upv1 2012-26918
utb.identifier.upv2 25076
utb.identifier.mpt B 23 D 19/00, B 26 D 1/14
utb.date.registered 2012-10-31
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Kyas, Kamil
utb.contributor.internalauthor Holík, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Černý, Jakub
utb.date.registration-published 2013-03-27
Find Full text

Files in this item

Show simple item record