TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení k měření creepu polymerních materiálů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
ŘEZNÍČEK, Martin, Vladimír PATA, David MAŇAS a Miroslav MAŇAS. Zařízení k měření creepu polymerních materiálů. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2012-27187 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1913287&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles