TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení k měření creepu polymerních materiálů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zařízení k měření creepu polymerních materiálů cs
dc.title Device for measuring creep of polymeric materials en
dc.contributor.author Řezníček, Martin
dc.contributor.author Pata, Vladimír
dc.contributor.author Maňas, David
dc.contributor.author Maňas, Miroslav
dc.date.issued 2013-03-18
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1913287&lan=cs
dc.description.abstract Zařízení umožňuje realizovat nové technické řešení určené k měření creepu polymerních materiálů za pokojové teploty u jednoho i více zkušebních vzorků z různých materiálů. Je založeno na snímání protažení polymerního materiálu kontaktní metodou, která je přesnější oproti optickému odečítání. Systém zatěžování je gravitační, umožňuje zatížit vzorek v rozmezí 2,5 - 100 kg. Odečítání hodnot je prováděno pomocí digitálního číselníkového úchylkoměru s rozlišitelností 0,001 mm připojenému k elektronickému zařízení pro sběr dat. Jedná se o mobilní, přenositelné zařízení, které lze pořídit za výhodnou cenu. cs
dc.description.abstract Device enables to implement the new technical resolution designed to measure the creepe of polymeric materials at the room temperature - one or more samples | even together | and from different materials. The measurement based on sensing elongation of a polymeric material through a contact method that is much more precise than optical reading. Loading system has been gravitational and allows a sample load weight from 2.5 to 100 kilos. Reading values has been performed by using a digital gauge with a resolution of 0.001 mm and connected to an electric device for a data collection. It has been a mobile, portable equipment that can be bought at a good price. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005367
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/13:43870468
utb.identifier.obdid 43870744
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:09Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:09Z
utb.identifier.upv1 2012-27187
utb.identifier.upv2 24898
utb.identifier.mpt G 01 N 3/18
utb.date.registered 2012-12-17
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Řezníček, Martin
utb.contributor.internalauthor Pata, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Maňas, David
utb.contributor.internalauthor Maňas, Miroslav
utb.date.registration-published 2013-02-13
Find Full text

Files in this item

Show simple item record