Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Sestava formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
RUSNÁKOVÁ, Soňa, Zdeněk DVOŘÁK, Ladislav FOJTL a Milan ŽALUDEK. Sestava formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2013-27575 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1947422&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články