TBU Publications
Repository of TBU Publications

Sestava formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Sestava formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů cs
dc.title Mold assembly for vacuum molding of polymeric composite parts en
dc.contributor.author Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.author Fojtl, Ladislav
dc.contributor.author Žaludek, Milan
dc.date.issued 2013-03-11
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1947422&lan=cs
dc.description.abstract Technické řešení se týká sestavy formy pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů, zejména kompozitů na bázi reaktoplastové matice obsahující dispergované částice alespoň jednoho plniva a/nebo vloženou alespoň jednu vrstvu výztužného materiálu. Je založeno na technologii vakuového lisování při výrobě dílců z polymerních kompozitů. Konstrukce zařízení umožňuje zefektivnění procesu plošného vakuování o 75%, hlavně z důvodu jednoduché aplikace tvarového rámu na spodní rám a jeho upevnění pomocí upínacích svorek. Do značné míry eliminuje nedostatky jiných technologií používaných při vakuovém lisování materiálů. cs
dc.description.abstract Presented technical solution deals with a mould assembly used for vacuum moulding of parts made of polymer composites, particularly composites based on thermoset matrix containing dispersed particles of at least one filler and / or inserted at least one layer of reinforcing material. This solution is based on vacuum moulding technology used for production of composite parts. Constuction of the device allows to increase the efficiency of the vacuum moulding process by 75%, mainly due to the simple application of shaped frame on the mould using clamps. Presented solution significantly eliminates the shortcomings of other technologies used for vacuum moulding of composite materials. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005364
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/13:43870659!RIV14-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43870947
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:08Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:08Z
utb.identifier.upv1 2013-27575
utb.identifier.upv2 25664
utb.identifier.mpt B 29 C 33/38
utb.date.registered 2013-03-11
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Rusnáková, Soňa
utb.contributor.internalauthor Dvořák, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Fojtl, Ladislav
utb.contributor.internalauthor Žaludek, Milan
utb.date.registration-published 2013-07-31
Find Full text

Files in this item

Show simple item record