Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
RUSNÁKOVÁ, Soňa, Zdeněk DVOŘÁK, Ladislav FOJTL a Milan ŽALUDEK. Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2013-27652 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/27652.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články