TBU Publications
Repository of TBU Publications

Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů cs
dc.title Pressure membrane for vacuum molding of parts of polymeric composites en
dc.contributor.author Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.author Fojtl, Ladislav
dc.contributor.author Žaludek, Milan
dc.date.issued 2013-05-27
utb.relation.issue 27652
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/27652
dc.description.abstract Originální řešení se týká přítlačné membrány k překrytí a přitlačování technologické vrstvy lisovaného polymwerního kompozitu uložené na tvarové části formy. Jedná se zejména o kompozity na bázi reaktoplastové matrice obsahující dispergované částice alespoň jednoho plniva a/nebo vloženou alespoň jednu vrstvu výztužného materiálu. Tato technologie do značné míry eliminuje nedostatky dalších způsobů vakuového lisování dílců z polymerních kompozitů | plošné vakuování, vakuování s využitím silikonových elastomerů cs
dc.description.abstract The original solution deals with a pressure membrane used for cover and compression moulding of technological layers of polymer composite placed on the shape part of mould. These materials are especially composites based on thermoset matrix containing dispersed particles of at least one filler and / or inserted at least one layer of reinforcing material. This technology largely eliminates the drawbacks of other methods of vacuum moulding of polymer composites ( vacuum bagging, vacuum moulding using silicone elastomers ). en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005362
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/13:43870669!RIV14-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43870958
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:07Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:07Z
utb.identifier.upv1 2013-27652
utb.identifier.upv2 25747
utb.identifier.mpt B 29 C 43/32, B 29 C 33/00
utb.date.registered 2013-03-26
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Rusnáková, Soňa
utb.contributor.internalauthor Dvořák, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Fojtl, Ladislav
utb.contributor.internalauthor Žaludek, Milan
utb.date.registration-published 2013-08-21
Find Full text

Files in this item

Show simple item record