TBU Publications
Repository of TBU Publications

Hydrogelová kompozice s obsahem biologicky aktivního aditiva

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Hydrogelová kompozice s obsahem biologicky aktivního aditiva cs
dc.title Hydrogel composition containing biologically active additive en
dc.contributor.author Kolářová Rašková, Zuzana
dc.contributor.author Veselá, Daniela
dc.contributor.author Sáha, Tomáš
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.date.issued 2014-04-07
utb.relation.issue 28649
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/28649
dc.description.abstract Hydrogelová kompozice obsahuje hydrogelovou matrici tvořenou síťovanou polymerní strukturou na bázi alespoň jednoho vodorozpustného polymeru ze skupiny zahrnující kopolymery kyseliny akrylové, kopolymery kyseliny methakrylové a deriváty celulózy a v koncentraci 0,001 až 10 % hmot., vztaženo na hmotnost suché hydrogelové matrice, biologicky aktivní aditivum tvořené alespoň jednou biologicky aktivní látkou izolovanou z mléka nebo jeho derivátů, jako je látka ze skupiny glykoproteinů, imunoproteinů, imunoglobulinů a/nebo polypeptidů. cs
dc.description.abstract Hydrogel composition with the biologically active substances. The hydrogel composition contains the hydrogel matrix, that is formed by cross-linked polymer structure based on at least one water-soluble polymer from the group of acrylic acid copolymers, copolymers of methacrylic acid and cellulose derivatives, in concentrations from 0.001 % to 10 % weight, related to the weight of the dry hydrogel matrix, Biologically active additive comprising at least one biologically active substance isolated from milk or its derivatives, such as the substance from the group glycoproteins, immunoproteins, immunoglobulins and/or polypeptides. en
utb.faculty University Institute
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005356
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871286!RIV15-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43871492
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:05Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:05Z
utb.identifier.upv1 2013-28649
utb.identifier.upv2 26411
utb.identifier.mpt A 61 K 47/32, A 61 K 47/38, A 61 K 38/00, A 61 K 35/20
utb.date.registered 2013-10-21
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Kolářová Rašková, Zuzana
utb.contributor.internalauthor Veselá, Daniela
utb.contributor.internalauthor Sáha, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Sedlařík, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.date.registration-published 2014-02-12
Find Full text

Files in this item

Show simple item record