TBU Publications
Repository of TBU Publications

Hydrogelová kompozice s obsahem biologicky aktivního aditiva

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana, Daniela VESELÁ, Tomáš SÁHA, Vladimír SEDLAŘÍK a Petr SÁHA. Hydrogelová kompozice s obsahem biologicky aktivního aditiva. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2013-28649 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2059419&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles