Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Hydrogelová kompozice s obsahem biologicky aktivního aditiva

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana, Daniela VESELÁ, Tomáš SÁHA, Vladimír SEDLAŘÍK a Petr SÁHA. Hydrogelová kompozice s obsahem biologicky aktivního aditiva. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2013-28649 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/28649.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články