Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mikrovlnná anténa s integrovanou funkcí senzoru organických par

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
OLEJNÍK, Robert, Jiří MATYÁŠ, Petr SLOBODIAN a Karel VLČEK. Mikrovlnná anténa s integrovanou funkcí senzoru organických par. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2013-28741 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/28741.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články