TBU Publications
Repository of TBU Publications

Mikrovlnná anténa s integrovanou funkcí senzoru organických par

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Mikrovlnná anténa s integrovanou funkcí senzoru organických par cs
dc.title Microwave antenna with integrated function of organic vapor sensor en
dc.contributor.author Olejník, Robert
dc.contributor.author Matyáš, Jiří
dc.contributor.author Slobodian, Petr
dc.contributor.author Vlček, Karel
dc.date.issued 2014-02-03
utb.relation.issue 28741
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/28741
dc.description.abstract Užitný vzor se týká mikrovlnné antény s integrovanou funkcí senzoru organických par, zejména pak antény mikropáskového provedení se zemní rovinou, určenou k přenosu informací v bezdrátových sítích, při čemž druhou funkcí antény je možnost detekce organických par. Anténa je tvořena substrátem z elektricky nevodivého materiálu ve tvaru plošného útvaru, na jehož povrchu je nanesena elektricky vodivá funkční vrstva se schopností příjmu/vysílání signálu a současně vratné adsorpce/desorpce molekul organických par. cs
dc.description.abstract The utility model relates to a microwave antenna with integrated sensor of organic vapors, in particular a microstrip antenna design with ground plane, intended to transfer information in wireless networks, wherein the second antenna is a function of its ability to detect organic vapors. The antenna is composed of a substrate of electrically conducting material in the shape of the sheet, the surface of which is deposited an electrically conductive functional layer with the ability to receive / transmit signal and simultaneously reversible adsorption / desorption of molecules of organic vapors. en
utb.faculty University Institute
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005355
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43870902!RIV15-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43871233
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:04Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:04Z
utb.identifier.upv1 2013-28741
utb.identifier.upv2 26489
utb.identifier.mpt B 82 Y 15/00, H 01 Q 9/04
utb.date.registered 2013-11-08
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Olejník, Robert
utb.contributor.internalauthor Matyáš, Jiří
utb.contributor.internalauthor Slobodian, Petr
utb.contributor.internalauthor Vlček, Karel
utb.date.registration-published 2014-02-26
Find Full text

Files in this item

Show simple item record