Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Elastomerní desky se zlepšenými užitnými vlastnostmi

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
MRLÍK, Miroslav, Petr ŠEDIVÝ, Pavel KUCHARCZYK, Jorge Andrés LÓPEZ GARCÍA, Tomáš SEDLÁČEK a Vladimír PAVLÍNEK. Elastomerní desky se zlepšenými užitnými vlastnostmi. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2013-29003 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2093684&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články