TBU Publications
Repository of TBU Publications

Elastomerní desky se zlepšenými užitnými vlastnostmi

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Elastomerní desky se zlepšenými užitnými vlastnostmi cs
dc.title Elastomeric board with enhanced end-use properties en
dc.contributor.author Mrlík, Miroslav
dc.contributor.author Šedivý, Petr
dc.contributor.author Kucharczyk, Pavel
dc.contributor.author López García, Jorge Andrés
dc.contributor.author Sedláček, Tomáš
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.date.issued 2014-03-24
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2093684&lan=cs
dc.description.abstract Elastomerní kompozit obsahuje kulovité modifikované magnetické částice železa o průměru 2 až 5 mikrometrů a obsahu Fe 98 hmotnostích procent s tenkou vrstvou polysiloxanu o tloušťce 5 až 20 nm, zastoupené v kompozitu v množství 5 až 40 procent objemových, přičemž zbývající podíl je tvořen silikovovým elastomerem cs
dc.description.abstract Elastomer composite contains spherical modified magnetic particles of iron 2 to 5 micrometers in diameter and Fe content of 98 weight percent with thin polysiloxane layer with 5 to 20 nm thickness, represented in the composite in an amount from 5 to 40 volume percent, where the rest part is formed by silicone elastomer. en
utb.faculty University Institute
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005348
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871302!RIV15-TA0-28610___
utb.identifier.obdid 43871508
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:03Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:03Z
utb.identifier.upv1 2013-29003
utb.identifier.upv2 26869
utb.identifier.mpt C 08 L 75/04, C 08 L 23/12, C 08 L 71/00, C 08 K 3/04, C 08 K 5/02, C 08 K 5/20
utb.date.registered 2013-12-21
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Mrlík, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Šedivý, Petr
utb.contributor.internalauthor Kucharczyk, Pavel
utb.contributor.internalauthor López García, Jorge Andrés
utb.contributor.internalauthor Sedláček, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.date.registration-published 2014-05-07
Find Full text

Files in this item

Show simple item record