Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Širokofrekvenční absorbér elektromagnetického záření

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
KAZANTSEV, Yurii, Vladimir Artur BABAYAN, Natalia E. KAZANTSEVA, Jarmila VILČÁKOVÁ, Robert MOUČKA a Petr SÁHA. Širokofrekvenční absorbér elektromagnetického záření. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-29120 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/29120.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články