TBU Publications
Repository of TBU Publications

Širokofrekvenční absorbér elektromagnetického záření

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Širokofrekvenční absorbér elektromagnetického záření cs
dc.title Radio frequency absorber of electromagnetic radiation en
dc.contributor.author Kazantsev, Yurii
dc.contributor.author Babayan, Vladimir Artur
dc.contributor.author Kazantseva, Natalia E.
dc.contributor.author Vilčáková, Jarmila
dc.contributor.author Moučka, Robert
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.date.issued 2014-04-07
utb.relation.issue 29120
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/29120
dc.description.abstract Širokofrekvenční absorbér elektromagnetického záření na bázi polymerního magnetického kompozitního materiálu a frekvenčně selektivního povrchu sestávající z vodivých prvků s centrálním otvorem. Absorbér je na jedné ze stran podložen kovovou deskou. cs
dc.description.abstract Broadband electromagnetic absorbers on the basis of polymer magnetic composite material and frequency selective surface consisting of electroconductive elements with central hole. Absorber is metal-backed from one side. en
utb.faculty University Institute
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005344
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871305!RIV15-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43871511
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:02Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:02Z
utb.identifier.upv1 2014-29120
utb.identifier.upv2 27020
utb.identifier.mpt H 05 K 9/00, H 01 Q 17/00
utb.date.registered 2014-01-22
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Kazantsev, Yurii
utb.contributor.internalauthor Babayan, Vladimir Artur
utb.contributor.internalauthor Kazantseva, Natalia E.
utb.contributor.internalauthor Vilčáková, Jarmila
utb.contributor.internalauthor Moučka, Robert
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.date.registration-published 2014-06-18
Find Full text

Files in this item

Show simple item record