Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Elektroluminiscenční plošný polotovar pro protipanické osvětlení

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
KUŘITKA, Ivo, Pavel URBÁNEK, Jakub MRÁČEK a Milan PIVODA. Elektroluminiscenční plošný polotovar pro protipanické osvětlení. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-29992 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/29992.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články