TBU Publications
Repository of TBU Publications

Elektroluminiscenční plošný polotovar pro protipanické osvětlení

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Elektroluminiscenční plošný polotovar pro protipanické osvětlení cs
dc.title Electroluminescent flat half-finished product for antipanic lighting en
dc.contributor.author Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Urbánek, Pavel
dc.contributor.author Mráček, Jakub
dc.contributor.author Pivoda, Milan
dc.date.issued 2015-03-02
utb.relation.issue 29992
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/29992
dc.description.abstract Technické řešení se týká elektroluminiscenčního plošného polotovaru pro protipanické osvětlení se svítivostí nepřesahující v umístění do 2,5 m výšky hodnotu 500 cd, který je optimalizován z hlediska materiálu, skladby jednotlivých vrstev, jejich tloušťkových relací a materiálu pro daný účel. cs
dc.description.abstract The technical solution concerns electroluminescent sheet blank for the anti-panic lighting luminance in a location exceeding 2.5 m in height value of 500 cd, which is optimized in terms of material composition of individual layers, their tloušťkových sessions and material for the purpose. en
utb.faculty University Institute
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005335
utb.identifier.obdid 43873290
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:57:58Z
dc.date.available 2015-10-02T13:57:58Z
utb.identifier.upv1 2014-29992
utb.identifier.upv2 27879
utb.identifier.mpt H 05 B 33/00, H 05 B 33/12, H 05 B 33/14
utb.date.registered 2014-09-18
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Kuřitka, Ivo
utb.contributor.internalauthor Urbánek, Pavel
utb.contributor.internalauthor Mráček, Jakub
utb.contributor.internalauthor Pivoda, Milan
utb.date.registration-published 2015-03-11
Find Full text

Files in this item

Show simple item record