TBU Publications
Repository of TBU Publications

Tenký širokopásmový radioabsorbér

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
KAZANTSEVA, Natalia E., Yurii KAZANTSEV, Vladimir Artur BABAYAN, Robert MOUČKA, Jarmila VILČÁKOVÁ, Pavel URBÁNEK a Ivo KUŘITKA. Tenký širokopásmový radioabsorbér. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-30039 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/30039.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles