TBU Publications
Repository of TBU Publications

Tenký širokopásmový radioabsorbér

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Tenký širokopásmový radioabsorbér cs
dc.title Thin broadband radio absorber en
dc.contributor.author Kazantseva, Natalia E.
dc.contributor.author Kazantsev, Yurii
dc.contributor.author Babayan, Vladimir Artur
dc.contributor.author Moučka, Robert
dc.contributor.author Vilčáková, Jarmila
dc.contributor.author Urbánek, Pavel
dc.contributor.author Kuřitka, Ivo
dc.date.issued 2014-11-20
utb.relation.issue 30039
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/30039
dc.description.abstract Technické řešení se týká tenkého širokopásmového radioabsorbéru, který spadá do oblasti absorpčních materiálů určených pro řešení problémů moderní elektroniky. Předmětem technického řešení je kovem podložený tenký širokopásmový absorbér elektromagnetického záření na bázi elastomerní matrice plněné karbonylovým železem. Frekvenčně selektivní mřížka radioabsorbéru, tvořená sestavou pravidelně rozmístěných plošných vodivých prvků, je vytvořena souběžně po obou stranách nevodivého polymerního substrátu, přičemž na jedné straně nevodivého polymerního substrátu mají plošné vodivé prvky tvar obvodově uzavřených rámečků a na protilehlé straně tvar podélných obrazců spojujících v půdorysném průmětu vždy každý rámeček se čtyřmi nejblíže sousedícími rámečky. cs
dc.description.abstract The technical solution belongs to the field of radio absorbing materials designed to address the problems of modern electronics. Subject of the invention is a metal backed thin broadband electromagnetic wave absorber made of elastomeric matrix filled with carbonyl iron. The absorber contains frequency selective surface consisting of two periodical arrays of conductive elements on both sides of the nonconductive polymer film. The elements on one side are prepared in the form of closed loops and on the opposite side have shape of fragments connecting projection of loops on this side. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005332
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871888!RIV15-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43872132
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:57:57Z
dc.date.available 2015-10-02T13:57:57Z
utb.identifier.upv1 2014-30039
utb.identifier.upv2 27661
utb.identifier.mpt C 08 L 23/06
utb.date.registered 2014-10-29
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Kazantseva, Natalia E.
utb.contributor.internalauthor Kazantsev, Yurii
utb.contributor.internalauthor Babayan, Vladimir Artur
utb.contributor.internalauthor Moučka, Robert
utb.contributor.internalauthor Vilčáková, Jarmila
utb.contributor.internalauthor Urbánek, Pavel
utb.contributor.internalauthor Kuřitka, Ivo
utb.date.registration-published 2015-01-07
Find Full text

Files in this item

Show simple item record