TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polyolefinická směs pro výrobu fyzikálně lehčené pěny

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
STĚNIČKA, Martin, Roman KOLAŘÍK, Zuzana KOŽÁKOVÁ, Tomáš SEDLÁČEK, Vladimír PAVLÍNEK a Ondřej KRÁTKÝ. Polyolefinická směs pro výrobu fyzikálně lehčené pěny. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-30177 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10077300&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles