TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polyolefinická směs pro výrobu fyzikálně lehčené pěny

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Polyolefinická směs pro výrobu fyzikálně lehčené pěny cs
dc.title Polyolefin mixture for preparing physically expanded foam en
dc.contributor.author Stěnička, Martin
dc.contributor.author Kolařík, Roman
dc.contributor.author Kožáková, Zuzana
dc.contributor.author Sedláček, Tomáš
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Krátký, Ondřej
dc.date.issued 2015-06-16
utb.relation.issue 30177
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/30177
dc.description.abstract Technické řešení se týká polyolefinické směsi pro výrobu fyzikálně lehčené pěny s optimalizovanými vlastnostmi. Základní složkou takové směsi je polymer na bázi polyetylénu a s ním mísitelné fyzikální nadouvadlo, obvykle na bázi nízkomolekulárních uhlovodíků. Podle potřeby se do zpracovávané směsi dále přidávají různé přísady, a to nukleační činidla, dlouhodobé stabilizátory anebo barviva. K zajištění zpracovatelské stability pěny a/nebo dlouhodobé stability pěny upravená receptura směsi obsahuje navíc 5 až 30 % hmot. aditiva na bázi lineárního nízkuhustotního anebo vysokohustotního polyetylénu. cs
dc.description.abstract Technical solution is related to the polyolefin mixture for a production of physically expanded foams with optimized properties. The basic component of such mixture is a polymer based on polyethylene and physical blowing agent that is miscible with selected polymer, generally based on low molecular weight hydrocarbons. If necessary, various additives, nucleating agents, long-term stabilizers or dyes are further added into the mixture. To ensure the stability of the foam processing and/or long-term stability of the foam, modified mixture formula contains 5 to 30 wt. % of additives based on linear low density or high density polyethylene. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005330
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871874!RIV15-TA0-28610___
utb.identifier.obdid 43872118
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:57:56Z
dc.date.available 2015-10-02T13:57:56Z
utb.identifier.upv1 2014-30177
utb.identifier.upv2 27666
utb.identifier.mpt C 08 L 23/06
utb.date.registered 2014-10-29
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Stěnička, Martin
utb.contributor.internalauthor Kolařík, Roman
utb.contributor.internalauthor Kožáková, Zuzana
utb.contributor.internalauthor Sedláček, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.date.registration-published 2015-01-07
Find Full text

Files in this item

Show simple item record