Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Tepelně upravený sýr s karagenanem

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
ČERNÍKOVÁ, Michaela, František BUŇKA, Petr ROUBAL, Alexandra ŠALAKOVÁ a Jindřich BURDA. Tepelně upravený sýr s karagenanem. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2015-30621 . Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/30621.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články