TBU Publications
Repository of TBU Publications

Tepelně upravený sýr s karagenanem

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
ČERNÍKOVÁ, Michaela, František BUŇKA, Petr ROUBAL, Alexandra ŠALAKOVÁ a Jindřich BURDA. Tepelně upravený sýr s karagenanem. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2015-30621 . Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10094753&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles