Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Blood coagulation and platelet adhesion on polyaniline films

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HUMPOLÍČEK, Petr, Zdenka KUCEKOVÁ, Věra KAŠPÁRKOVÁ, Jana PELKOVÁ, Martina MODIC, Ita JUNKAR, Miroslava TRCHOVÁ, Patrycja BOBER, Jaroslav STEJSKAL a Marián LEHOCKÝ. Blood coagulation and platelet adhesion on polyaniline films. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces [online]. 2015, vol. 133, s. 278-285. [cit. 2023-03-31]. ISSN 0927-7765. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092777651500380X.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International