TBU Publications
Repository of TBU Publications

Babyboxy v České Republice - Jak dál?

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Babyboxy v České Republice - Jak dál? cs
dc.title Babyboxes in the Czech Republic - What next? en
dc.contributor.author Slaný, Jaroslav
dc.contributor.author Schneiberg, František
dc.relation.ispartof Časopis lékařů českých
dc.identifier.issn 0008-7335 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2011
utb.relation.volume 150
utb.relation.issue 11
dc.citation.spage 616
dc.citation.epage 618
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://www.prolekare.cz/en/journal-of-czech-physicians-article/babyboxes-in-the-czech-republic-what-next-36576?confirm_rules=1
dc.subject babybox cs
dc.subject sociální pediatrie cs
dc.subject neonatologie cs
dc.subject infanticidie cs
dc.subject Babybox en
dc.subject Infanticide en
dc.subject Neonatology en
dc.subject Social pediatrics en
dc.description.abstract Babyboxy nejsou sice z hlediska historického novým fenoménem, jejich dnešní existence však přináší celou řadu problémů, a to jak z hlediska odborného, tak i sociálního, etického, také z hlediska legislativy atd. Auroři přinášejí přehledargumentů zastánců babyboxů s jejich kritickým rozborem, dále pak uvádějí argumenty proti babyboxům a shrnují dosavadní zkušenosti s jejich provozováním v České republice. Na závěr pak přinášejí přehled doporučení pro zlepšení současné nedobré situace. cs
dc.description.abstract Though from the perspective of history babyboxes are not new phenomenon, their present existence, however, brings many problems, either in terms of Pediatry and neonatology, or because of their social, ethical and also legislative issues. The authors provide an overview of the arguments proponents of babyboxes with their critical analysis, then provide arguments against placing babyboxes and then summarize the experience with their operation in the Czech Republic. In conclusion, authors present a list of recommendations to improve the current bad situation. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005135
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43867442!RIV12-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43867737
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84555205615
utb.identifier.pubmed 22292344
utb.identifier.coden CLCEA
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2015-06-29T11:54:05Z
dc.date.available 2015-06-29T11:54:05Z
utb.contributor.internalauthor Slaný, Jaroslav
utb.fulltext.affiliation 1Jaroslav Slaný, 2František Schneiberg 1 Univerzita T. Bati ve Zlíně a Dětské lékařství Městské nemocnice Ostrava 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva ADRESA PRO KORESPONDENCI: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. Dětské lékařství MN Nemocniční 20, 728 80 Ostrava-Fifejdy fax: +420 596 192 558, e-mail: jaroslav.slany@mnof.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references -
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record