Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu: poznatky z kvalitativního výzkumu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VČELAŘOVÁ, Hana a Vlastimil ŠVEC. Sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu: poznatky z kvalitativního výzkumu. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, VIII [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 153-161. [cit. 2021-10-28]. Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/QA_SB_2009.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články