TBU Publications
Repository of TBU Publications

Sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu: poznatky z kvalitativního výzkumu

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
VČELAŘOVÁ, Hana a Vlastimil ŠVEC. Sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu: poznatky z kvalitativního výzkumu. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, VIII [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 153-161. [cit. 2024-07-23]. Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/QA_SB_2009.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles