Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Exploring online shopping behaviour within the context of online advertisement, customer service experience consciousness and price comparison websites: Perspectives from young female shoppers in the Zlínský Region

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
OSAKWE, Christian Nedu a Miloslava CHOVANCOVÁ. Exploring online shopping behaviour within the context of online advertisement, customer service experience consciousness and price comparison websites: Perspectives from young female shoppers in the Zlínský Region. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2015, vol. 63, iss. 2, s. 595-605. [cit. 2023-01-29]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2015063020595.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International