Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Is it worth comparing different bankruptcy models?

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DOLEJŠOVÁ, Miroslava. Is it worth comparing different bankruptcy models?. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2015, vol. 63, iss. 2, s. 525-531. [cit. 2021-09-27]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2015063020525.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International