Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Determination of fatty acid content in sheep milk by means of near infrared spectroscopy

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
LUŽOVÁ, Táňa, Květoslava ŠUSTOVÁ, Jan KUCHTÍK, Jiří MLČEK, Lenka VORLOVÁ a Daniela SUMCZYNSKI. Determination of fatty acid content in sheep milk by means of near infrared spectroscopy. Acta Veterinaria Brno [online]. 2014, vol. 83, s. S27-S34. [cit. 2020-02-18]. ISSN 0001-7213. Dostupné z: http://actavet.vfu.cz/83/10/27/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported