Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Learning a controller for a coupled drives apparatus using VRFT strategy

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
GAZDOŠ, František a Petr DOSTÁL. Learning a controller for a coupled drives apparatus using VRFT strategy. In: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) [online]. Saint Petersburg: 2007, s. 133-138. [cit. 2021-09-28]. ISSN 1474-6670. Dostupné z: http://lib.physcon.ru/doc?id=54d90d822a56.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported