Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Adaptive control of a continuous stirred tank reactor by two feedback controllers

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
DOSTÁL, Petr, František GAZDOŠ, Vladimír BOBÁL a Jiří VOJTĚŠEK. Adaptive control of a continuous stirred tank reactor by two feedback controllers. In: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) [online]. Saint Petersburg: 2007, s. 121-126. [cit. 2023-02-06]. ISSN 1474-6670. Dostupné z: http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/30216.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported