Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
JANUŠKA, Martin a Miroslav CHODÚR. Virtual enterprise network. In: ISSE 2009: 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology: Hetero System Integration, the path to New Solutions in the Modern Electronics - Conference Proceedings [online]. Brno: 2009

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články