Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Student's possibilities on development a key competences - Academic preparations of social pedagogy study program on Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
CHUDÝ, Štefan, Pavel NEUMEISTER a Pavla ANDRYSOVÁ. Student's possibilities on development a key competences - Academic preparations of social pedagogy study program on Czech Republic. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. Istanbul: 2011, s. 684-692. [cit. 2021-07-25]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811027546#.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported