Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Využití konceptu activity based costing a vliv jeho využívání na finanční výkonnost podniku v ČR

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KNÁPKOVÁ, Adriana, Lubor HOMOLKA a Drahomíra PAVELKOVÁ. Využití konceptu activity based costing a vliv jeho využívání na finanční výkonnost podniku v ČR. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration [online]. 2014, vol. 21, iss. 32, s. 41-52. [cit. 2020-01-23]. ISSN 1211-555X. Dostupné z: http://www.upce.cz/fes/veda-vyzkum/fakultni-casopisy/scipap/archiv/e-verze-sborniku/2014/scipap-32-9-2014.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články